Bodø ved

Din lokale leverandør av fyringsved Gratis utkjøring i juni
Bodø Ved er en avdeling av Bopro AS og er ledende innen produksjon og salg av bjørkeved. Råvirke leveres fra Saltenregionen og blir tilvirket videre til fyringsved i 40-, 60- og 1000 liters sekker.
Bodø Ved er lokalisert i Notveien 7 og 9a med to produksjonsteam.

Vi har nylig etablert tørkeanlegg som skal sikre tørr lokalprodusert fyringsved hele sesongen.
Bodø Ved tilbyr transport av produktene vi leverer. Ønsker du å kjøre selv, kan vi tilby utlån av tilhenger.

Priser utkjøring:

Utkjøring småsekker gjelder til Bertnes i øst og til Løpsmark i nord. kr 220,-
Utkjøring til Tverlandet kr 330,-
Utkjøring utenfor Tverlandet i øst og Løpsmark i nord kr 430,-
Pallegebyr kr 85,-pr stk.
Innbæring ved kr 5,- pr. sekk
Utlån av henger kr 50,-
Utkjøring blir gjort i tidsrommet
mellom kl. 09:00 – 15:00

Kontakt oss på telefon: 755 03070 | bodo-ved@boproas.no | eller benytt bestillingsskjemaet