Bodø ved

Din lokale leverandør av fyringsved 755 03070
Bodø Ved er en avdeling av Bopro AS og er ledende innen produksjon og salg av bjørkeved.

Råvirke leveres fra Saltenregionen og blir tilvirket videre til fyringsved i 40- og 60 liters sekker.
Bodø Ved er lokalisert i Notveien 7 og 9a med to produksjonsteam.

Vi har nylig etablert tørkeanlegg som skal sikre tørr lokalprodusert fyringsved hele sesongen.
Bodø Ved tilbyr transport av produktene vi leverer. Ønsker du å kjøre selv, kan vi tilby utlån av tilhenger.

Priser utkjøring:

Utkjøring småsekker gjelder til Bertnes i øst og til Løpsmark i nord. kr 220,-
Utkjøring til Tverlandet kr 330,-
Utkjøring utenfor Tverlandet i øst og Løpsmark i nord kr 430,-
Pallegebyr kr 85,-pr stk.
Innbæring ved kr 5,- pr. sekk
Utlån av henger kr 50,-
Utkjøring blir gjort i tidsrommet
mellom kl. 09:00 – 15:00

Kontakt oss på telefon: 755 03070 | bodo-ved@boproas.no | eller benytt bestillingsskjemaet